Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

ZakelijkWerknemersArbodienst

Arbodienst

De arbodienst als duurzame partner

Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of voor het opstellen van een arbobeleid.

 

Hans Bijmans

Hulp nodig?
Neem contact op met Hans Bijmans

mail of bel 024-6495007

Verzuim aanpakken en voorkomen

Een arbodienst helpt bedrijven om ziekteverzuim aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en beheersing.

Moet een arbodienst aan bepaalde eisen voldoen?

Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het certificaat wordt verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn erkend. Daarnaast kunnen arbodiensten ervoor kiezen om ook ISO-gecertificeerd te zijn.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

Het inschakelen van een arbodienst voor verzuimbegeleiding, het beperken van de verzuimduur en het voorkomen van verzuim helpt zowel werknemers als werkgevers. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Voor werkgevers komt de continuïteit van het werk in gevaar. En een werknemer die uiteindelijk de WIA bereikt, kost een organisatie gemiddeld € 120.000,-.

Meer weten? Bel Hans voor een adviesgesprek 

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer