Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

ZakelijkU als ondernemerArbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor u als ondernemer kan arbeidsongeschiktheid financieel erg ingrijpend zijn. Weet u wat de gevolgen zijn als u uw werk (tijdelijk) moet neerleggen door een ongeval of door ziekte?

Uw bedrijf op de eerste plaats

Als ondernemer bent u ambitieus en werkt u hard om uw bedrijf goed te laten draaien. Daarbij is het heel gebruikelijk om bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrisico of uw bedrijf te verzekeren. Maar wist u dat ook arbeidsongeschiktheid een reëel risico vormt? Maar liefst één op de tien ondernemers overkomt het voor korte of langere tijd. Toch wordt dit onvoldoende onderkend. Met als gevolg dat een betrouwbaar vangnet ontbreekt.

Verzekerd van inkomen

Ongevallen thuis of op het werk, sportblessures, een burn-out, rugpijn of hartklachten: arbeidsongeschiktheid kan veel oorzaken hebben. Ook ú kunt arbeidsongeschikt raken door ziekte of ongeval. Dat komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Als DGA kunt u vaak geen aanspraak maken op de sociale zekerheid. Het is daarom belangrijk dat u zichzelf tegen dit risico beschermt. Zo blijft u, ook in geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd van inkomen.

Enkele cijfers

 • 10% van alle DGA’s in Nederland is arbeidsongeschikt (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • 45% van de DGA’s heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (bron: DGA monitor 2009)
 • 36,7% van alle ZZP’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Driekwart van de ondernemers vindt jaarlijkse indexering van het verzekerd bedrag de belangrijkste factor bij de keuze van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Financiële zekerheid

Risico’s nemen hoort bij het ondernemerschap. Maar sommige risico’s loopt u liever niet. Bijvoorbeeld het verliezen van uw inkomen door arbeidsongeschiktheid. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft u een financieel vangnet.

Stel dat u door ziekte of een ongeval langere tijd niet kunt werken. Dan mist u als ondernemer uw inkomen, terwijl uw lasten gewoon doorlopen. Met de Volledige AOV heeft u financiële bescherming. U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren voor als u volledig arbeidsongeschikt wordt.

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een gedeeltelijke uitkering. Uw uitkering is dan gekoppeld aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bent u bijvoorbeeld voor 40% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontvangt u 40% van het verzekerde bedrag.

Aandacht voor uw bedrijf

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, bestaat de kans dat uw bedrijf stil komt te liggen. Dit kan leiden tot een faillissement en tot ontslag van uw werknemers. Of misschien moet u een dure, externe kracht inhuren om u te vervangen. Maar ook voor een zzp’er zijn er bedrijfsrisico’s. Want u moet wel uw vaste lasten blijven betalen. En u kunt klanten kwijtraken als u lange tijd niet beschikbaar bent.

Verzekering loopt door

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een gedeeltelijke uitkering. Verslechtert uw gezondheid en raakt u verder arbeidsongeschikt? Dan gaat uw uitkering omhoog.

Lage premie en belastingvoordeel

U betaalt iedere maand een premie voor uw AOV. Deze premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U betaalt zo minder belasting en daardoor is de verzekering nog voordeliger. Raakt u arbeidsongeschikt en keert de verzekering uit? Dan moet u over die uitkering wel belasting betalen.

Productwijzer

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor alle verzekeringen productwijzers gemaakt. In de productwijzer (PDF) staat algemene informatie over de verzekeringen. Wilt u een verzekering afsluiten? Dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. Met de productwijzers ziet u meteen wat de verzekering u biedt. Ook kunt u bekijken of u de verzekering echt nodig hebt.

Persoonlijk advies of een offerte ontvangen? Bel Jurgen voor het maken van een afspraak.

Productwijzer Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Jurgen Arends

Hulp nodig?
Neem contact op met Jurgen Arends

mail of bel 024-6495013

Verzekeren of niet: een bewuste keuze?

Het merendeel van de DGA’s of ZZP’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak blijkt dit voort te komen uit misverstanden.

Misverstand één: het overkomt mij niet

‘Ik ben nooit ziek.’ Of: ’Als ik ziek word, werk ik gewoon door.’ Als u zich in deze uitspraken herkent, bent u niet de enige met deze instelling. Toch zijn er binnen uw beroepsgroep heel wat mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen dat arbeidsongeschiktheid onverwacht de harde realiteit kan zijn. En dat er dan van doorwerken geen sprake meer is. 
De meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid:

 • Ongevallen, meestal thuis, in het verkeer of tijdens het sporten
 • Psychische aandoeningen
 • Rugklachten
 • Hart- en vaatziekten

Misverstand twee: Ik heb daar een spaarpotje voor

De helft van de ondernemers heeft een spaarpot voor als ze arbeidsongeschiktheid raken. Sparen is prima, maar arbeidsongeschiktheid kunt u niet voorspellen. Stel dat u morgen ziek wordt. Heeft u dan genoeg spaargeld om daar ook gedurende een langere periode voldoende inkomen uit te halen?

Goede kans dat u de financiële gevolgen van een griep of een verkoudheid prima zelf kunt opvangen. Maar als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bent u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd verzekerd van een stabiel inkomen.

Misverstand drie: Er is vanuit de overheid wel een regeling

Helaas, het risico van arbeidsongeschiktheid komt helemaal voor uw eigen rekening. De overheid biedt arbeidsongeschikte ondernemers, behalve de bijstand, geen vangnet. En kunt u van een bijstandsuitkering uw vaste lasten betalen, in uw levensonderhoud voorzien en uw bedrijf draaiende houden?

Misverstand vier: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is te duur

Keuzemogelijkheden voor een lagere premie

 • U kiest voor een beperkte dekking, bijvoorbeeld alleen een uitkering na een ongeval. De premie valt dan een stuk lager uit.
 • U kiest voor een laag verzekerd bedrag. U verzekert dan een basisinkomen, wat aanzienlijk scheelt in de premie.
 • U kiest voor een langere wachttijd. Als u de uitkering bijvoorbeeld pas laat ingaan na 180 dagen arbeidsongeschiktheid, betaalt u minder premie.
 • U kiest bij welke mate van arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt. Kiest u er bijvoorbeeld voor om alleen een uitkering te ontvangen bij volledige arbeidsongeschiktheid? Dan is uw premie lager dan bij een volledige AOV.

Dit is verzekerd

Met de volledige AOV heeft u de meest uitgebreide dekking voor als u arbeidsongeschikt raakt, of die nu veroorzaakt is door een ongeval of door ziekte. U kunt tot 80% van uw huidige inkomen verzekeren. 
De meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn:

 • Ongevallen. Meestal thuis, in de auto of blessures tijdens het sporten.
 • Psychische aandoening. een op de tien Nederlanders krijgt ermee te maken.
 • Rugklachten. Kunnen leiden tot veel pijn en langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld door roken, weinig bewegen en hoge bloeddruk.

De verzekering keert uit zodra uw wachttijd is verstreken. Bent u bijvoorbeeld ziek en kent uw verzekering een wachttijd van dertig dagen? Dan ontvangt u geld zodra deze dertig dagen voorbij zijn en u nog steeds vanwege uw arbeidsongeschiktheid niet aan het werk bent.

Dit is niet verzekerd

 • U kunt tot maximaal 80% van uw huidige inkomen verzekeren. De resterende 20% van uw huidige inkomen kunt u niet verzekeren (dit is een standaardregel van verzekeraars in het algemeen).
 • De verzekering gaat pas in als uw wachttijd is afgelopen. De wachtperiode zelf is dus niet verzekerd. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 3 maanden, moet u deze periode zelf financieel zien te overbruggen.

De premie die u betaalt voor uw AOV is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en uw specifieke situatie. U heeft verschillende keuzemogelijkheden:

Het inkomen dat u wilt verzekeren

Met de AOV kunt u tot maximaal 80% van uw huidige inkomen per jaar verzekeren voor als u volledig arbeidsongeschikt raakt. Zo zorgt u ervoor dat u bij arbeidsongeschiktheid uw inkomen grotendeels veilig stelt en voldoende financiële armslag houdt. Dat is een prettige zekerheid.

Eindleeftijd kiezen

U bepaalt zelf tot welke leeftijd u gebruikmaakt van een eventuele uitkering. Kiest u voor een eindleeftijd van 65 jaar, dan heeft u recht op een uitkering tot u 65 bent. Maar u mag ook kiezen voor een eindleeftijd van 55 jaar, 60 jaar of 62 jaar. Met een lage eindleeftijd betaalt u minder premie.

Arbeidsongeschiktheidscriterium kiezen

U kiest zelf op welke manier uw claimbehandelaar beoordeelt of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Standaard wordt arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van passende arbeid. Maar u kunt ook kiezen voor een ruimere beoordeling op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidscriterium dat u kiest is mede bepalend voor de hoogte van de premie.

Hogere uitkeringsdrempel

Een AOV kan al uitkeren bij 25% arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u al een uitkering krijgt als u voor 25% arbeidsongeschikt bent verklaard. Wilt u een lagere premie betalen en heeft u liever dat het recht op een uitkering bijvoorbeeld pas ingaat als u 45% of meer arbeidsongeschikt bent? Dan bieden verzekeraars u deze mogelijkheid ook. Vraag ernaar bij een van onze adviseurs.

Indexering kiezen

De hoogte van uw verzekerd bedrag kan in de loop van de tijd gelijk blijven. Maar u kunt ook kiezen voor indexering. Dan gaat het verzekerd bedrag ieder jaar omhoog. U kunt kiezen uit:

 • Een vaste verhoging van 3%
 • Een variabele verhoging (aanpassing aan inflatie)

Wachttijd kiezen

Bij een AOV bepaalt u zelf hoe lang u wilt wachten voordat u geld ontvangt van uw verzekering. U kunt kiezen voor een korte wachttijd van bijvoorbeeld 14 dagen of juist voor een lange wachttijd van bijvoorbeeld 182 dagen. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. 

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer