Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

ZakelijkBedrijfsvermogenRechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

ProRechtCombinatie Zakelijke Markt

Ondernemen is kansen zien en initiatief nemen. En klanten bedienen met goede producten en service. Daar komt een hoop bij kijken. Ongetwijfeld hebt u wel eens te maken met (conflict)situaties, waarin voor u niet altijd duidelijk is hoe u het beste kunt handelen. Wat doet u als klanten niet betalen? Of wanneer u afscheid wilt nemen van een werknemer? Goede raad kan soms heel duur zijn, zeker als u bij een advocaat het volle pond betaalt. Het afsluiten van een goede rechtsbijstandverzekering is een verstandige en betaalbare oplossing.

De ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt is de zakelijke rechtsbijstandverzekering van ARAG. De verzekering is modulair opgebouwd en bestaat uit vier modules.

De volgende modules zijn beschikbaar:

Juridische Helpdesk

ARAG Juridische Helpdesk

Voorkomen is beter dan genezen. Een juridische helpdesk zit daarom in de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Wij helpen u graag met een preventief advies voor de modules waarvoor u verzekerd bent. Maar ook met een juridische vraag of probleem waarvoor u zich niet verzekerd heeft, helpen wij u graag verder. Met ARAG Legal Services krijgt u tegen geringe kosten telefonisch juridisch advies en toegang tot een breed palet aan juridische services en diensten.

Verkeer

Verkeer

Uw bedrijf en uw medewerkers zijn wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens werkzaamheden. Het maakt hierbij niet uit hoe u of uw medewerkers zich verplaatsen. Dit kan per (vracht)auto zijn, maar bijvoorbeeld ook per trein of vaartuig. Ook is het privégebruik van motorrijtuigen van u als ondernemer meeverzekerd.

Bedrijfsvoering & incasso

Bedrijfsvoering & incasso

Met de module Bedrijfsvoering & Incasso kunt u trefzeker en veilig opkomen voor uw bedrijfsbelang wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen, arbeidszaken of zaken over uw bedrijfspand. Bijvoorbeeld als een reparatie aan uw bedrijfspand niet juist is uitgevoerd. Of als de gemeente u geen vergunning verleent voor de bouw van uw nieuwe bedrijfspand. Ook het incasseren van openstaande facturen zonder verweer valt onder deze module. Bijvoorbeeld als uw afnemer niet wil betalen.
Nieuw: U kunt deze module uitbreiden met de dekking van de ARAG Incasso Verzekering. Zo bent u verzekerd voor 3 uur incassobijstand (inclusief juridische hulp) per factuur.

Inkoop

Inkoop

U bent met de module Inkoop verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische problemen als gevolg van verkeerde leveringen of leveringen van slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld als door de levering van verkeerde materialen uw productie in het gedrang komt. De module geldt voor handelsgoederen, grondstoffen en diensten die u inkoopt voor uw bedrijf.

Verkoop

Verkoop

De module Verkoop is er voor geschillen met uw afnemers over overeenkomsten tot levering van goederen of diensten. Bijvoorbeeld als een afnemer een nieuw beleid invoert en daarom de samenwerking opzegt zonder de al gemaakte kosten te vergoeden, terwijl dat wel als eis in uw verkoopvoorwaarden staat. Geschillen met afnemers vallen onder deze module als er sprake is van een juridisch geschil. Is er geen juridisch geschil, bijvoorbeeld als er niet betaald wordt door financieel onvermogen, dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering & Incasso.

Bereken direct de premie voor deze zakelijke rechtsbijstandverzekering


Liever een afspraak met één van onze adviseurs? Bel dan Jacqueline voor een afspraak.

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer