Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

ZakelijkAansprakelijkheidMilieuschade

Milieuschade

De MilieuSchadeVerzekering (MSV)

Risico's horen bij ondernemen. Maar ondernemers weten wel graag wélke risico's ze lopen. En hoe hoog die risico's zijn. Daarom heeft u een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen in huis. Maar is uw pakket ook daadwerkelijk compleet? Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor zijn momenteel honderdduizenden ondernemingen niet verzekerd tegen milieuschade. Grote kans dat ook u tot die groep behoort. En weet u dan eigenlijk wel hoevéél risico u loopt? De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Als u daar niet voor verzekerd bent komen de kosten voor úw rekening. Wilt u dat risico wel lopen?

Wanneer heeft u een MSV nodig?

Natuurlijk: bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen lopen meer risico op het veroorzaken van milieuschade dan bedrijven die dat niet doen. Een bedrijf dat gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks opslaat valt dan ook in een hogere risicogroep. Maar zelfs de simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op uw eigen bodem, maar ook op die van uw buren. En wat dacht u van werkzaamheden die u uitvoert bij klanten. Als direct of indirect gevolg daarvan kan milieuschade ontstaan. En bij een brand of een zware storm lopen ook bedrijven die niet werken met gevaarlijke stoffen de kans milieuschade te veroorzaken. De gevolgen zijn voor u. U heeft namelijk een wettelijke saneringsplicht. Daar zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid...

Jurgen Arends

Hulp nodig?
Neem contact op met Jurgen Arends

mail of bel 024-6495013

De oplossing: de MilieuSchadeVerzekering

Met de MilieuSchadeVerzekering kunt u tegen minimale kosten uw risico maximaal verzekeren. U krijgt altijd een complete dekking. En toch betaalt u nooit teveel. De premie wordt namelijk vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Bijvoorbeeld de aard van uw activiteiten. De gevaarlijke stoffen die u gebruikt en de wijze waarop u deze stoffen opslaat. Hoe minder risico u loopt, hoe minder u betaalt.

Eigenlijk heeft elk bedrijf een MSV nodig. De premie is doorgaans laag, voor kleine bedrijven meestal rond de € 100,- per jaar. Daarvoor wilt u het risico op een forse schade toch helemaal niet lopen?

Wat kunt u met een MSV verzekeren?

Met een MilieuSchadeVerzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Uiteraard geldt hiervoor dat u zich moet houden aan de wettelijke eisen op dat gebied. En toch kan er dan nog wel eens een ongelukje gebeuren. De MilieuSchadeVerzekering heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen:

 • saneringskosten
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
  • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Wilt u weten of u wel verzekerd bent voor de gevolgen van milieuschade? Neem dan contact op met Jurgen en maak een afspraak.

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer