Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

PrivéLevensverzekeringLijfrente

Lijfrente

Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Hier leest u wat u, of de begunstigde, daarmee kunt en fiscaal gezien mag doen.

U heeft bij het afsluiten van uw lijfrenteverzekering misschien allerlei ideeën gehad over de besteding van het lijfrentekapitaal. Een onbezorgde oude dag, eerder stoppen met werken, mooie reizen maken of meer tijd voor een hobby of interesse. Nu is het bijna zover. Aan u de keuze wat u met het lijfrentekapitaal wilt gaan doen en welke uitkeringsvorm daar het beste bij past. Die verschillende mogelijkheden hebben fiscale gevolgen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u met uw geld doen?

Direct uitkering of nog even wachten? Als u op korte termijn wilt ophouden met werken, kiest u misschien voor een uitkeringsvorm waarbij de lijfrente-uitkeringen direct van start gaan. Als u nog een aantal jaren werkt en u wilt de lijfrente-uitkeringen gebruiken om uw pensioen aan te vullen, kan dat ook.

De mogelijkheden voor uw lijfrentekapitaal op een rij:

1. Direct in termijnen laten uitkeren

2. Nog laten doorgroeien

3. In één keer uit laten keren

Bart Oosterhout

Hulp nodig?
Neem contact op met Bart Oosterhout

mail of bel 024-6495009

 

1. Wilt u uw lijfrentekapitaal direct in termijnen laten uitkeren?

Bij een lijfrente in termijnen krijgt u, afhankelijk van uw keuze, maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaar een bedrag op uw rekening gestort. Dit kunt u bijvoorbeeld regelen met:

Aanvullende pensioenuitkering met banksparen

De aanvullende pensioenuitkering is een geblokkeerde bankrekening waarop u het vrijgevallen lijfrentekapitaal stort. Vanaf deze bankspaarrekening ontvangt u vervolgens in termijnen een bedrag. Ook ontvangt u over het tegoed op uw rekening een aantrekkelijke rente.

Als u de aanvullende pensioenuitkering bankspaarrekening opent, kiest u zelf wanneer en hoe lang u de periodieke lijfrente-uitkering wilt ontvangen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden:

Als u dit jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan moeten uw periodieke lijfrente-uitkeringen doorlopen tot ten minste 20 jaar na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Wenst u een tijdelijke lijfrente af te sluiten, dan moet deze lijfrente een minimale uitkeringsduur hebben van vijf jaar en mag de totale lijfrente-uitkering per jaar niet meer dan €21.312,- (2017) zijn. Let hierop als u uitkeringen uit diverse tijdelijke lijfrenten ontvangt. De ingangsdatum van de tijdelijke lijfrente is afhankelijk van in welke periode het lijfrentekapitaal is opgebouwd. Voor lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd tot 31 december 2013 kunt u vanaf het jaar dat u 65 jaar wordt kiezen voor een tijdelijke lijfrente. Als u na 31 december 2013 geen premies meer heeft betaald op uw lijfrente, dan kunt u het gehele kapitaal dat tot uitkering komt aanwenden voor een tijdelijke lijfrente die ingaat in het jaar dat u 65 jaar wordt. De periodieke lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 jaar wordt.

Voor lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd na 1 januari 2014 kunt u vanaf het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt voor een tijdelijke lijfrente. De periodieke lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk vijf jaar nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ingaan.

De hoogte van de periodieke lijfrente-uitkeringen moet tijdens de hele looptijd gelijk blijven en de periodieke lijfrente-uitkeringen moeten met gelijke tussenpozen worden gedaan

Een bankspaarrekening heeft altijd een einddatum.

Een levenslange periodieke lijfrente-uitkeringen is niet mogelijk bij banksparen

Als u overlijdt, krijgen uw erfgenamen de resterende periodieke lijfrente-uitkeringen


Direct ingaande lijfrente met een lijfrente-verzekering

De direct ingaande lijfrente is een verzekering waarin u het vrijgevallen lijfrentekapitaal stort. Vanuit deze verzekering ontvangt u vervolgens in termijnen een bedrag.

Als u de direct ingaande lijfrente afsluit, kiest u binnen de fiscale mogelijkheden zelf per wanneer en hoe lang u de periodieke lijfrente-uitkeringen wilt ontvangen.

De direct ingaande lijfrente kent twee varianten:

Een tijdelijke periodieke lijfrente-uitkering

Voor lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd tot 31 december 2013 kunt u vanaf het jaar dat u 65 jaar wordt kiezen voor een lijfrente voor een duur van minimaal 5 jaar. De periodieke lijfrente-uitkeringen per jaar mogen niet meer dan €21.312,- (2017) zijn. Als u na 31 december 2013 geen premies meer heeft betaald, kunt u het hele kapitaal dat tot uitkering komt aanwenden voor een tijdelijke lijfrente die ingaat in het jaar dat u 65 jaar wordt. De periodieke lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 jaar wordt. Voor lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd na 1 januari 2014 kunt u vanaf het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kiezen voor een lijfrente voor een duur een duur van minimaal vijf jaar. De periodieke lijfrente-uitkeringen per jaar mogen niet meer dan € 21.312 (2017) zijn. De periodieke lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk vijf jaar nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ingaan. Let hierop als u uitkeringen uit diverse tijdelijke lijfrenten ontvangt.

U kunt er voor kiezen om voor (een gedeelte van) uw lijfrentekapitaal een zogeheten overbruggingslijfrente aan te kopen. Dit is een lijfrente die uitkeert tot aan uw 65 jarige leeftijd, tot een datum in het kalenderjaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of het moment dat u met pensioen gaat. U overbrugt dan met het lijfrentekapitaal het mogelijke inkomensgat tot het moment dat u 65 jaar wordt, de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of met pensioen gaat. Dit kan alleen voor de waarde van uw verzekering op 31 december 2005. Als u na 31 december 2005 geen premies meer heeft betaald kan het hele kapitaal dat tot uitkering komt worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente.

Een levenslange periodieke lijfrente-uitkering

De verzekering keert uit tot uw overlijden.

-De periodieke lijfrente-uitkeringen moeten uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt ingaan.

-De hoogte van de periodieke lijfrente-uitkeringen moet tijdens de hele looptijd gelijk blijven en de periodieke lijfrente-uitkeringen moeten met gelijke tussenpozen worden gedaan.

U kunt een direct ingaande lijfrente alleen voor uzelf afsluiten, maar u kunt ook een tweede persoon (bijvoorbeeld uw partner) meeverzekeren. De verzekering keert uit zolang één van beiden nog in leven is.

Op uw vrijkomende lijfrentekapitaal zijn fiscale regels van toepassing. Deze fiscale regels (het regime) bepalen welke mogelijkheden u heeft. Uw verzekering is een zogenaamde ‘nieuwe regime’ verzekering. Meer informatie over de fiscale mogelijkheden binnen de verschillende regimes kunt u lezen op: www.nn.nl/mijnlijfrentekapitaal onder fiscale regels op einddatum.

Zelf termijnen berekenen?

Door hier enkele eenvoudige vragen te beantwoorden, kunt u meteen een indicatieve berekening van de lijfrente-uitkeringen maken. Dit is slechts een indicatie en geen offerte. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Wilt u uw lijfrentekapitaal laten doorgroeien?

Als u nu bijvoorbeeld 55 jaar bent en u wilt de periodieke lijfrente-uitkeringen laten ingaan als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan kunt u ervoor kiezen om uw lijfrente-kapitaal door te laten groeien.

Aanvullend pensioensparen met banksparen

Aanvullend pensioensparen is een geblokkeerde bankrekening waarbij u jaarlijks rente ontvangt. U kunt zelf kiezen tussen een vaste en een variabele rente. Uiterlijk in het vijfde jaar na dat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, moet u uw Aanvullend PensioenSparen laten uitkeren in termijnen.

3 Wilt u uw lijfrentekapitaal in één keer uit laten keren?

In de meeste gevallen is in één keer volledig uitkeren fiscaal niet toegestaan. In sommige gevallen is uitkeren in één keer wel mogelijk als het gaat om een uitkeringsbedrag onder de fiscale grens van     € 4.316,- (2017). Voorwaarde is dat u geen andere nog niet uitgekeerde lijfrenten bij dezelfde maatschappij heeft.

Aanvragen met advies

Wilt u weten wat het beste past bij uw persoonlijke situatie? Neemt dan contact op met één van onze medewerkers voor het maken van een afspraak met een financieel adviseur.

Het eerste gesprek met een adviseur van Bijmans Assurantiën is altijd kosteloos en vrijblijvend. Aan een volledig financieel adviestraject zijn wel kosten verbonden. Deze advieskosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Onze financieel adviseur zal tijdens het eerste gesprek aangeven wat onze werkwijze is en met welke kosten u rekening moet houden.

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer