Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Wetsvoorstel aangenomen: mogelijkheid door te beleggen na pensioendatum

Wetsvoorstel aangenomen: mogelijkheid door te beleggen na pensioendatum

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat het voor premieregelingen mogelijk maakt door te beleggen met pensioenkapitaal na de pensioendatum. De meerderheid van de Kamer had veel kritiek op de complexiteit van het wetsvoorstel. De behandeling resulteerde in onder andere eisen aan de doorberekening van kosten en aanvullend onderzoek naar de vrije keuze van advies en uitbreiding van het shoprecht. 

•Diverse partijen hebben afgedwongen dat de kosten voor het doorbeleggen niet doorberekend mogen worden aan deelnemers die niet kiezen voor doorbeleggen. 

•De VVD heeft gevraagd om vrije advieskeuze. Ze heeft bepleit dat de deelnemer die wil kiezen voor een variabele pensioenuitkering de informatie die hij hiervoor moet verstrekken ( te weten verstrekkende financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring) kan delen met een partij naar eigen keuze (ook financieel adviseur). Ook heeft de VVD erop gewezen dat er geen onwenselijke sturing kan zijn naar de eigen pensioenuitvoerder voor de aanschaf van een variabele uitkering op de pensioendatum. De staatssecretaris heeft aangekondigd dit mee te nemen in een uit te voeren onderzoek. 

•Een belangrijke motie over een eenmalig breed shoprecht (ook voor pensioenfondsdeelnemers) is aangehouden. De staatssecretaris heeft een onderzoek aangekondigd naar de gevolgen van een breed shoprecht.
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer