Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Prinsjesdag

Prinsjesdag

Prinsjesdag kent meerdere tradities. Zo kennen we bijvoorbeeld de rondgang met de koets en de Troonrede maar ook het voortijdig lekken van de plannen van het kabinet. In deze nieuwsbrief bespreken we een aantal belangrijke onderwerpen uit het Belastingplan 2016 en Overige fiscale maatregelen 2016.

Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen 

Het Belastingplan 2016 is voornamelijk gericht op lastenverlichting op arbeid. Werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de 3e belastingschijf. Door de verlaging van de tarieven en de (forse) verhoging van arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar fiscaal aantrekkelijker wordt. Om werken meer te laten lonen, had het kabinet in eerdere jaren al de arbeidskorting flink opgevoerd. Ook voor komend jaar zet het kabinet die lijn door.

Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.

Een deel van de financiering van de lastenverlichting op arbeid wordt gevonden door steilere en volledige afbouw van de algemene heffingskorting. De verlaging van de ouderenkorting uit het Belastingplan 2015 wordt teruggedraaid en daarnaast wordt de korting verhoogd om de koopkracht van gepensioneerden op peil te brengen. Over het geheel genomen, lijken de maatregelen die zien op de daling van de lasten op arbeid goede maatregelen om de arbeidsparticipatie en de economische groei te bevorderen.

Andere bijtellingspercentages voor auto van de zaak 

In 2016 gaan de bijtellingspercentages voor de auto van de zaak veranderen. Het is de bedoeling dat er minder verschillende percentages komen. Daarnaast gaat de bijtelling voor bezitters van een plug-in-hybride omhoog.
Gebruikers van een auto van de zaak die de auto ook privé gebruiken, krijgen een bijtelling op hun inkomen voor het privé-gebruik van de auto. Hierdoor betalen ze extra belasting in box 1. De normale bijtelling is t/m 2016 25% van de cataloguswaarde van de auto. Daarna wordt het 22%. Deze aanpassing geldt voor nieuwe auto’s. Voor wie in 2016 in dezelfde auto van de zaak blijft rijden verandert er in de meeste gevallen niets. 
 

Bijtelling emissievrije auto’s

Het kabinet streeft ernaar dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Dit bijtellingspercentage blijft 5 jaar gelden vanaf het moment dat de zakelijke auto op kenteken is gezet.
 

Minder belastingvoordeel plug-in-hybrides

Plug-in hybride auto's passen niet meer binnen het beleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren, zo vindt het kabinet. In de praktijk zijn ze namelijk nauwelijks schoner dan normale auto's, vooral omdat er de meeste tijd niet elektrisch gereden wordt. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2019 gelden voor plug-ins in de meeste gevallen dezelfde regels als voor een normale auto.
 

Bijtelling leaseauto’s

Jaar registratie bijtelling 0 gr bijtelling 1-50 gr bijtelling 51-106 gr bijtelling >106 gr
2017 4% 18% 21% 25%
2018 4% 19% 21% 25%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%
 
 

 

 

 

 


Aangepaste vermogensbelasting

Niet alleen de belasting op inkomen in box 1 gaat omlaag. Ook de vermogensrendementsheffing in box 3 ondergaat een flinke metamorfose.
De belasting op vermogen in box 3 wordt veranderd. Vanaf 2017 geldt een ander tarief voor het belastbare vermogen. Nu wordt nog uitgegaan van een fictief rendement van 4% op spaargeld of vermogen. Veel spaarders halen dit niet. Daarom wordt deze belasting vaak als onrechtvaardig hoog ervaren. Het nieuwe systeem moet uitgaan van een reëler rendement. Het fictieve rendement wordt dan vermogensafhankelijk:
2,9% tot € 100.000,-
4,7% van € 100.000,- tot € 1.000.000,-
5,5% boven € 1.000.000,-
 
Vermogens worden verder pas belast vanaf € 25.000,- in plaats van € 21.000,-. Tussen € 21.000,- en ongeveer € 241.000,- gaan alleenstaande spaarders minder belasting betalen. Vanaf ongeveer € 241.000,- gaat de belasting omhoog. Bij een partner situatie wordt de grens zo’n € 481.000,-.
 

Ruimere regeling voor belastingvrij schenken

De vrijstelling voor de schenkbelasting gaat omhoog. Ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van hun huis, kunnen vanaf 2017 belastingvrij doen tot een bedrag van €100.000. De begunstigde mag niet ouder zijn dan 40 jaar. De regeling was eerder al een keer ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren.
 

Afschaffing minimumwaarderingsregel 

De minimumwaarderingsregel (MWR) kan bij afkoop van een lijfrente ongewenste gevolgen hebben. Door de economische ontwikkelingen kunnen belastingplichtigen eerder genoodzaakt zijn om lijfrenteovereenkomsten af te kopen.

Wanneer in zo’n situatie de waarde van de lijfrente als gevolg van de economische ontwikkelingen aanzienlijk lager is dan het bedrag van de in aftrek gebrachte premies, kan dit in de praktijk tot situaties leiden waarin de verschuldigde belasting het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt. Om hieraan tegemoet te komen en om geen onderscheid te hoeven maken tussen de verschillende situaties van afkoop, wordt bij afkoop ook in de inkomstenbelasting niet langer de minimumwaarderingsregel toegepast. De wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
 

Wijzigingen zorgverzekering 2016

Zorgpremie gaat omhoog met 84 euro

De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2016 met zo’n 7 euro per maand omhoog. Daarmee is iedereen zo'n 84 euro per jaar meer kwijt aan zijn verplichte zorgverzekering. De stijging van de zorgpremie in 2016 is op dit moment alleen nog maar een schatting. Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 19 november de precieze zorgpremie zelf vast. Afgelopen jaren viel de premieverhoging regelmatig lager uit dan het ministerie dacht. Het kan dan zijn dat de premie bij de ene zorgverzekeraar meer stijgt dan bij de andere zorgverzekeraar.
 

Eigen risico gaat omhoog met 10 euro

Het verplichte eigen risico gaat van 375 euro naar 385 euro, en wordt daarmee alleen aangepast aan de stijgende prijzen (inflatie).
 

Zorgtoeslag gaat omhoog met 72 euro

De mensen die recht hebben op zorgtoeslag worden gecompenseerd voor de hogere zorgpremie met een hogere zorgtoeslag. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens stijgt in 2016 met zo'n 67 euro. De exacte hoogte van de stijging wordt pas duidelijk wanneer de werkelijke zorgpremies bekend worden gemaakt door de zorgverzekeraars.
 

 

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer