Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Prinsjesdag, maatregelen oudedagsvoorziening

Prinsjesdag, maatregelen oudedagsvoorziening

Prinsjesdag 2014 zit erop. De kabinetsplannen voor 2015 zijn nu officieel bekend. Behoedzaamheid is daarin het sleutelwoord. Nederland herstelt langzaam van de crisis, maar het herstel is broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. Het kabinet neemt daarom maatregelen die perspectief bieden op een duurzaam herstel. 

Oudedagsvoorzieningen 

De wijzigingen op pensioengebied waren al langer bekend. Deze veranderingen gelden vanaf 1 januari 2015. We zetten de belangrijkste nog even op een rij, samen met de veranderingen op lijfrentegebied. 
 

Verlaging opbouwpercentages

Jaarlijks bouwt een pensioendeelnemer een bepaald percentage van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. In een eindloonregeling is dat vanaf 2015 gemaximeerd op 1,657% (nu nog 1,9%) en in een middelloonregeling op 1,875% (nu nog 2,15%). Eenzelfde verlaging gaat ook gelden voor pensioenopbouw in een beschikbare-premieregeling.
 

Lager nabestaandenpensioen

In lijn met de verlaging van de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen gaat ook de ruimte voor de opbouw van partner- en wezenpensioen omlaag. Willen pensioendeelnemers hun nabestaanden dezelfde dekking bieden als voorheen? Dan moeten zij zelf een aanvullende voorziening treffen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij ons kantoor. 
 

Geen pensioenopbouw meer mogelijk boven € 100.000,- salaris

Een fiscaalvriendelijk pensioen kan worden opgebouwd over een (afgetopt) salaris van € 100.000,-. Boven dit bedrag is het niet meer mogelijk een fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. 
Indien u hiermee te maken krijgt, adviseren wij u dit jaar nog gebruik te maken van de hogere jaarruimte en reserveringsruimte om extra bij te storten in uw lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. 
 

Nettopensioen in box 3 (tweede pijler)

Als tegemoetkoming voor de afgetopte pensioenopbouw wordt het nettopensioen gepresenteerd. Dit houdt in dat iedereen met een inkomen uit werk van meer dan € 100.000,- netto geld kan inleggen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Vanaf de pensioendatum ontvangt de deelnemer dan een netto-uitkering. Voor de waarde-opbouw in box 3 geldt hierbij een vrijstelling van vermogensrendementheffing. 
 

Wijziging vaststelling AOW-franchise

De huidige minimale AOW-franchise bedraagt nu 100/70 x de enkelvoudige AOW-uitkering voor gehuwden. Voor een middelloonregeling wordt dit 100/75. De AOW-franchise gaat dus omlaag. Voor een eindloonregeling wordt dit 100/66,28. Hier gaat het dus om een verhoging van de AOW-franchise.  En voor beschikbare-premieregelingen geldt een combinatie van beide aanpassingen.
 

Lijfrente

Voor lijfrentes (verzekeringen en banksparen) geldt ook een aftopping op € 100.000,-. Het jaarlijkse premiepercentage van de jaarruimte gaat omlaag naar 13,8%. Dit was sinds 2010 15,5%. Indien u hiermee te maken krijgt, kunt u hierop inspelen door dit jaar nog een nieuwe Lijfrenterekening te openen en van de (hogere) jaarruimte van dit jaar gebruik te maken. Ook kunt u eventueel extra stortingen doen in bestaande verzekeringen of op bestaande lijfrenterekeningen. 
Omdat de jaarruimte volgend jaar lager wordt, is het ook belangrijk om na te gaan of u niet meer premie betaalt dan de lagere jaarruimte fiscaal toestaat. Als u geen ruimte heeft in de jaarruimte, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de reserveringsruimte.
De overheid treedt steeds meer terug, dus wordt het steeds belangrijker dat u zelf voorzieningen treffen voor uw oude dag. Heeft u jaarruimte en reserveringsruimte? Dan is het handig om eerst de reserveringsruimte te gebruiken. Gebruik daarvan dan eerst de niet-benutte jaarruimte van het oudste jaar.
 

Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid

In het belastingplan is een nieuwe mogelijkheid opgenomen om lijfrente af te kopen. Het gaat om afkoop van een lijfrentevoorziening bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De maatregel geldt vanaf
1 januari 2015. Om gebruik te kunnen maken van de afkoopregeling moet degene die de lijfrente (gedeeltelijk) wil afkopen aan drie voorwaarden voldoen:
1. de rechthebbende moet langdurig arbeidsongeschikt zijn;
2. de rechthebbende mag de AOW- leeftijd op het moment van afkoop nog niet hebben bereikt; én
3. het gezamenlijk bedrag van de afgekochte lijfrente mag in het kalenderjaar niet meer bedragen dan het hoogste van € 40.000 of de gemiddelde premiegrondslag in het jaar vóór het jaar van afkoop en het jaar wat daaraan vooraf ging. Bij de premiegrondslag wordt geen rekening gehouden met de franchise.
De uitvoerder van de lijfrente kan op verzoek van de klant bij inhouding van loonheffing rekening houden met het feit dat het gaat om een (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrente bij arbeidsongeschiktheid. De klant moet daarbij aan de uitvoerder aannemelijk maken dat hij voldoet aan de voorwaarden voor afkoop. Als hij voldoet aan de voorwaarden betaalt hij inkomstenbelasting over de afkoopwaarde, geen revisierente. Hetzelfde geldt ook voor de nettolijfrente. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan een nettolijfrente worden afgekocht zonder sancties in box 3.
 
 
 
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer