Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Prinsjesdag, maatregelen eigen woning

Prinsjesdag, maatregelen eigen woning

Prinsjesdag 2014 zit erop. De kabinetsplannen voor 2015 zijn nu officieel bekend. Behoedzaamheid is daarin het sleutelwoord. Nederland herstelt langzaam van de crisis, maar het herstel is broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. Het kabinet neemt daarom maatregelen die perspectief bieden op een duurzaam herstel. 
 

Maatregelen Eigen Woning 

Restschuld 

Een restschuld ontstaat als de verkoopprijs van de eigen woning lager is dan de eigenwoningschuld. De rente over deze restschuld is met ingang van 1 januari 2013 gedurende tien jaar aftrekbaar in box 1. Maar dan moet de restschuld wel ontstaan zijn in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De faciliteit is ook van toepassing als er geen eigen woning meer is. Ook geldt er geen aflossingsvereiste voor de restschuld. 
Om ervoor te zorgen dat restschulden beter zijn te financieren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar.
 

Tijdelijke verhuisregel en regeling bij tijdelijke verhuur

De tijdelijke verlenging van de verhuisregeling hypotheekrenteaftrek, en het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, zijn tijdelijke crisismaatregelen die gelden voor mensen met een eigen woning die zij niet verkocht krijgen. Een woningbezitter met dubbele woonlasten blijft dus drie jaar lang recht houden op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Daarnaast mogen de financieringskosten voor deze woning weer afgetrokken worden, als de woning na een periode van verhuur binnen deze driejaarstermijn weer leegstaat. De verlenging van de termijn van twee naar drie jaar zou aanvankelijk beëindigd worden per 1 januari 2015. Het kabinet heeft nu besloten om deze regelingen blijvend te verlengen naar drie jaar.
 

Beëindiging verruimde schenkvrijstelling in verband met de eigen woning 

In het belastingplan 2014 is de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. In de periode tot en met 31 december 2014 is het mogelijk om € 100.000 te schenken zonder schenkingsrecht te betalen. Het bedrag moet de verkrijger dan wel aanwenden voor de eigen woning. Zowel de relatie tussen de schenker en verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger, zijn hierbij niet relevant. Deze maatregel wordt volgens de huidige plannen niet verlengd. Dit betekent dus dat het nog tot het einde van dit jaar mogelijk is om een schenking te doen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling. 
 

Verlaagd btw-tarief 

Met ingang van 1 maart 2013 is het btw-tarief op renovaties en verbouwingen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze maatregel zou lopen tot en met 31 december 2014, maar is nu verlengd tot 1 juli 2015. 
Voorwaarden zijn wel dat de dienst is afgerond vóór 1 juli 2015 en de renovatie of verbouwing meer dan twee jaar na eerste ingebruikneming van de woning heeft plaatsgevonden. De verlaging ziet op de geleverde arbeid en niet op de materialen.
 

 

AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer