Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Prinsjesdag: De gevolgen voor jouw oudedagsvoorziening

Prinsjesdag: De gevolgen voor jouw oudedagsvoorziening

Wat betekent de Miljoenennota 2017 voor jouw oudedagsvoorziening? We brengen voor je in kaart wat de belangrijkste voorstellen zijn. Daarbij gaat het om het afschaffen van pensioen in eigen beheer, afschaffing 100-% toets, uitkering per eerste dag van de maand en het afschaffen van de doorwerkvereiste. In dit bericht krijg je een korte toelichting. Meer informatie over deze en andere voorstellen volgt later.
 

Afschaffen pensioen in eigen beheer

De mogelijkheid voor de directeur-grootaandeelhouder om pensioen in eigen beheer op te bouwen wordt afgeschaft per 1 januari 2017. De DGA kan over nieuwe dienstjaren een oudedagsvoorziening opbouwen bij een professionele aanbieder. De DGA krijgt vanaf deze datum 3 jaar de tijd om het opgebouwde pensioen fiscaalvriendelijk af te kopen. In het geval afkoop voor de DGA geen reële mogelijkheid is, kan hij de pensioenaanspraak fiscaal geruisloos afstempelen en omzetten in een aanspraak voor een zogenaamde oudedagsverplichting. Dit is een nieuwe spaarvariant waarbij het geld in de onderneming blijft.  Aan deze reservering kunnen geen dotaties meer worden toegevoegd.  De reservering kan wel elk moment worden benut om extern een lijfrenteproduct aan te schaffen.
 

Pensioenuitkering ingaand op eerste dag van de maand

Omwille van eenvoud en doelmatigheid hoeven pensioenen die ingaan op de eerste dag van maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt niet meer actuarieel herrekend te worden.
 

Afschaffen 100- % toets

Voorgesteld wordt de 100%-grens af te schaffen. Deze grens houdt in dat het ouderdomspensioen niet uit mag gaan boven 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon. Toetsing hiervan is complex geworden en leidt tot hoge administratieve lasten bij de pensioenuitvoerders. De verlaging van de maximaal gefaciliteerde opbouwpercentages leiden ertoe dat de grens niet snel wordt bereikt.
 

Afschaffen doorwerkvereiste

Voorgesteld wordt om de doorwerkvereiste als voorwaarde om het pensioen later in te laten gaan volledig af te schaffen. De enige voorwaarde die nog blijft gelden is dat het ouderdomspensioen uiterlijk ingaat op de datum waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd.
 
Advies over jouw pensioen inwinnen? Neem dan contact op met onze pensioenadviseur.
 
Bron: www.adfiz.nl 
 
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer