Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Nieuwe regels in het arbeidsrecht

Nieuwe regels in het arbeidsrecht

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, dus de definitieve vorm kan nog veranderen. Maar dit is hoe het voorstel er nu, in hoofdlijnen uitziet:
 
Ontslag bij vast contract 
Vanaf 1 juli 2015 kan, net als in het huidige ontslagrecht de mogelijkheid is, je werkgever samen met je besluiten om een einde te maken aan de arbeidsrelatie. Ook als dat een contract voor onbepaalde tijd is. Dat hoeft dan niet via de rechter of het UWV. Wel nieuw is het aspect dat je als werknemer twee weken bedenktijd gaat krijgen. Ook als je al een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, kun je daar in die periode, zonder opgaaf van redenen, nog op terugkomen.
 
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Vanaf juli 2015 hebben werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Die is bedoeld voor scholing en de overstap naar ander werk. Die vergoeding is maximaal € 75.000 en wordt opgebouwd uit een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor elk jaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest, is dat een half maandsalaris.
 
Maximaal 2 jaar een tijdelijk contract
Na 1 juli 2014 mag de werkgever je maximaal twee jaar lang een tijdelijk contract geven, in maximaal drie contracten. Daarna moet een werknemer eerst zes maanden uit dienst voordat hij weer een nieuwe serie, een ‘keten’, van tijdelijke contracten mag krijgen. In een cao mag afgesproken worden dat er maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd gegeven mogen worden.
 
Niet verlengen tijdelijk contract maand van tevoren melden
Werkgevers moeten straks een maand van tevoren bij de werknemer melden als zijn tijdelijke contract niet verlengd wordt. Vergeet de werkgever dat, dan moet hij een boete betalen aan de werknemer.
Geen proeftijd bij contract van een halfjaar
Straks mag er geen proeftijd meer worden afgesproken in een tijdelijk contract van een halfjaar of korter.
 
Geen concurrentiebeding in tijdelijk contract
In een tijdelijk contract mag straks helemaal geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Een geheimhoudingsbeding of een relatiebeding kan nog wel worden overeengekomen. 
 
Ontslag via UWV en kantonrechter
Er is straks geen vrije keuze meer voor een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV. De ontslagroute wordt bepaald door de reden van het ontslag: is het een persoonlijke reden zoals een arbeidsconflict, dan gaat het ontslag via de kantonrechter. Gaat het om een andere reden, zoals een bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte, dan moet de werkgever een ontslagvergunning vragen bij het UWV.
 
Rechtsbijstandverzekering 
Het aantal juridische vragen aan rechtsbijstandverzekeraars nemen door de crisis exponentieel toe. Hypotheek, pensioen, beleggingen en met name het arbeidscontract leiden tot vragen. Ook conflicten, vooral op arbeidsrechtelijk gebied, nemen hand over hand toe. Zoek je  zekerheid en deskundige back up, dan is het wellicht goed een rechtsbijstandverzekering in overweging te nemen.
 
Rechtsbijstand bij ontslag
Je kunt op allerlei manieren je baan verliezen. Je kunt bijvoorbeeld boventallig worden verklaard bij een reorganisatie, je kunt op staande voet worden ontslagen of je baan verliezen omdat je werkgever failliet gaat. In iedere situatie hebben jij en je werkgever andere rechten en plichten. Hulp van een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar is in zo’n situatie meer dan welkom.
 
Misschien denk je dat jouw werkgever alle zaken goed heeft geregeld en dat het met de ontslagzaak ook wel goed zal zitten. Toch moet de werkgever zich aan allerlei regels houden voordat je ontslagen mag worden. Ook met de hoogte van de ontslagvergoeding valt er vaak nog wel wat te behalen. Een jurist met kennis van zaken is dan ook zeker geen overbodige luxe. Zo weet je zeker dat je, hoe vervelend het ook is om je baan kwijt te raken, het maximale er uithaalt.
 
Geen rechtsbijstandverzekering en toch ontslagen?
Heb je geen rechtsbijstandverzekering als je wordt ontslagen? Dan is het natuurlijk verstandig die te gaan regelen. Je hebt nu ervaren hoe handig dat kan zijn. Toch heb je er voor dit ontslag niets meer aan. Iets wat je bij de aanvraag van de verzekering al ziet aankomen, valt namelijk nooit onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering.
 
Wij bieden je uitstekende pakketten aan van verschillende rechtsbijstandverzekeraars. Ben je verzekerd, dan kun je bij een (juridisch) meningsverschil of conflict zonder extra kosten terugvallen op deskundige specialisten.
Wil je meer weten? Je kunt bij ons terecht voor een persoonlijk advies. Tel.024-6495000.
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer