Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws Brand en dan failliet?!?

Brand en dan failliet?!?

Door het verbond is berekend dat na een (grote) brand de kans voor de ondernemer om failliet te gaan tussen de 20 en 50% ligt. 
 
Het is voor de ondernemer zeer belangrijk om te zorgen dat er geen brand ontstaat. Dit wordt steeds belangrijker omdat de brandweer vaak het beleid heeft om bij brand het pand  gecontroleerd uit te laten branden. In zo’n situatie zal de brandweer alleen aangrenzende panden blussen in een poging de brand niet te laten overslaan. Daarnaast daalt het aantal vrijwilligers bij de brandweer.
 
Het afgelopen jaar hebben wij twee grote branden bij klanten gehad. Deze branden ontstonden bij de buren. Gelukkig hadden onze klanten zich goed verzekerd. De verzekerde sommen waren goed en de uitkeringstermijn voldoende. Dit waren in de eerste plaats goede ondernemers. Zij waren daadkrachtig en dachten goed na wat zij wilden en welke gevolgen dit had voor hun bedrijf. Daarna hebben ze heel hard gewerkt aan het herstel van de zaak, de klanten goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mooie acties bedacht om de klanten weer terug te winnen. 
 
Ieder jaar nemen wij de verzekeringen van bedrijven door. Hierbij nemen wij ook de brandverzekeringen door. Is de verzekerde som voldoende? Is er getaxeerd? Wat zijn de risico’s van niet taxeren? Zijn alle BV’s verzekerd? Zijn er zaken van derden? Aan welke clausules moet worden voldaan? Staat er een alarmclausule of NEN-clausule op de polis? Zijn hier certificaten van? En worden deze installaties periodiek gekeurd?
 
Hierbij is de bedrijfsschadeverzekering ook van belang. Is de hoogte van de verzekerde som voldoende? Is de uitkeringstermijn lang genoeg? In deze uitkeringstermijn moet u vergunningen krijgen, herbouwen en ook uw omzet weer op peil krijgen.
 
Samen met deze ondernemers hebben wij gezorgd dat deze zaken goed geregeld waren. Wanneer deze zaken goed geregeld zijn, dan zijn er bij een brand veel minder problemen en gaat de ondernemer niet failliet. En dat is de taak van ons als adviseur. 
 
Ook adviseurs en verzekeraars nemen maatregelen om de kans op een brand te verkleinen. Hiervoor inspecteren verzekeraars panden die zij verzekeren. Daarnaast bieden verzekeraars een gratis waardebepaling aan waardoor er in de polis een garantie tegen onderverzekering wordt opgenomen. 
 
Bij deze inspecties worden vaak eisen gesteld aan de beveiliging en de elektrische installatie. Veel inbraakschades zijn te beperken door een alarm omdat de inbreker dan sneller naar buiten gaat. Ook heeft de inbreker minder kans om zijn sporen uit te wissen door brand te stichten. Veel brandschades ontstaan door elektrische installaties. Door gespecialiseerde bedrijven deze installaties te laten controleren probeert de verzekeraar brand/inbraak te voorkomen en schades te verminderen.  
 
Het is heel belangrijk dat er veel aandacht wordt gegeven aan de eisen van de verzekeraars. Deze eisen worden opgenomen in de clausules van de polis en wanneer er niet aan wordt voldaan wordt de schade niet uitgekeerd.
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer