Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws AOW leeftijd en pensioen

AOW leeftijd en pensioen

Verhoging van de AOW-leeftijd betekent veel veranderingen op pensioengebied
 
Vanaf 2013 wordt jaarlijks de AOW leeftijd in stapjes verhoogd. In 2014 is de AOW leeftijd 65 jaar en 2 maanden en zal tot 2023 verder stijgen naar 67 jaar. Vanaf 2024 is een verdere verhoging te verwachten, maar dat hangt af van de actuele levensverwachting. Wilt u precies weten wat uw actuele AOW leeftijd is?
Kijk op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen
 
Er zijn plannen om de AOW leeftijd na 2015 sneller te verhogen naar 67 jaar, maar dat is op dit moment nog geen wetgeving.
 
Met de verhoging van de AOW leeftijd zijn de fiscale regels van pensioenen en bancaire lijfrenterekeningen aangepast.
 
De pensioenopbouw gaat versoberen. 
 
In 2013 is het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling 2,25 procent. In 2014 daalt dit naar 2,15 procent vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De overheid wil het maximale opbouwpercentage in 2015 verlagen naar 1,875 procent om te bezuinigen. 
 
Wat betekent een lager opbouwpercentage voor mijn pensioen?
 
Dat u per gewerkt jaar minder pensioen opbouwt en aan het eind van uw carrière een lager pensioen krijgt dan u zou hebben gehad als het opbouwpercentage niet was verlaagd.
 
De opbouw begint eerder (op je 21ste in plaats van je 25ste) en eindigt later, omdat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat. Die zes jaar extra werken zou het lagere opbouwpercentage moeten compenseren, zodat werknemers nog steeds kunnen uitkomen op een pensioen van 70% van het gemiddeld verdiende salaris. Veel werknemers zullen 70% van het gemiddelde salaris ook niet halen omdat ze geen 46 jaar werken.  
 
De norm was altijd 70% van het laatst verdiende salaris. Dit zal bijna niemand meer realiseren, eerder 50% van het laatst verdiende salaris. Wil je een goed pensioen, dan moet je naast het pensioen van je werkgever zelf extra sparen. 
 
Voor veel werknemers was dit probleem er al omdat veel middelloonregelingen nu ook al geen
opbouwpercentage hebben van 2,15% per dienstjaar. 
 
Ook bij beschikbare premieregelingen worden de maximale staffels aangepast. Dit betekent dat bij veel beschikbare premieregelingen de spaarpremie moet worden verlaagd. Hierdoor wordt er minder pensioen opgebouwd. Als de staffel niet hoeft te worden verlaagd, betekent het dat u de voorgaande jaren ook te weinig pensioen opbouwt. 
 
Werknemers die meer dan een ton verdienen, zien hun pensioenopbouw het sterkst aangetast: over het salaris boven dat bedrag bouwen ze vanaf 2015 helemaal geen pensioen meer op. Maar om dit te compenseren, kunnen zij straks deelnemen aan een nieuwe, vrijwillige spaarregeling.
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer