Vragen? Hulp nodig? Bel ons:
024 - 649 50 00

Home Nieuws AOW leeftijd en lijfrente

AOW leeftijd en lijfrente

AOW leeftijd en lijfrente
 
Met de verhoging van de AOW-leeftijd wordt beoogd dat men langer doorwerkt. Men heeft dan langer de tijd om te sparen voor de oudedag en tegelijkertijd zal het gespaarde kapitaal naar alle waarschijnlijkheid in een kortere tijd uitkeren. Daarom kan volgens het Kabinet de maximale jaarlijkse opbouw voor oudedagsvoorzieningen omlaag. Dat heeft ook gevolgen voor de berekening van de jaarruimte en de reserveringsruimte.
 
Het percentage van de premiegrondslag dat als jaarruimte mag worden gebruikt, gaat met ingang van 2014 omlaag van 17% naar 15,5%. De maximale jaarruimte wordt hierdoor kleiner. Bouwt de belastingplichtige pensioen op, dan drukt de pensioenopbouw minder op de jaarruimte; de factor A gaat in 2014 van 7,5 naar 7,2. Dit levert voor 2014 de volgende formule op: 

15,5% * (premiegrondslag -/- AOW-franchise) -/- 7,2*factor A -/- OR 
 
Premiegrondslag = Belastbare box 1-inkomen 
AOW-franchise = Gegeven bedrag 
Factor A = Jaarlijkse pensioenaangroei 
OR = Toevoeging aan de oudedagsreserve, voor zover de toevoeging groter is dan de verplichte afname 
 
AOW leeftijd en uw lijfrenterekening
 
Met de verhoging van de AOW leeftijd zijn de fiscale regels van bancaire lijfrenterekeningen ook aangepast. Dit zijn de nieuwe fiscale regels:
Wilt u een bancaire lijfrente uitkering aankopen met een looptijd korter dan 20 jaar (een tijdelijke lijfrente)? Dat kan pas in het jaar waarin u uw actuele AOW leeftijd bereikt. In 2014 is dat 65 jaar en 2 maanden (in 2013 mag u een tijdelijke lijfrente uitkering nog starten als u 65 jaar bent).
De uiterste eindleeftijd van uw rekening is geen 70 jaar meer, maar de AOW leeftijd plus
vijf jaar (in 2014, 70 jaar en 2 maanden).
 
Overgangsregeling
 
U hebt al een lijfrente rekening. Daarom geldt voor u een overgangsregeling. Voor het saldo opgebouwd op 31 december 2013, blijft de leeftijdsgrens gelden van 65 jaar. U kunt dit saldo altijd gebruiken om toch een tijdelijke uitkering te starten in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
Let op: de wetgever stelt als eis dat de uitkering minimaal 5 jaar duurt en dat de uitkering op jaarbasis
maximaal € 20.953,- is (grens in 2013).
 
Stort u na 31 december 2013 geld op uw rekening?
 
Dan mag u dat gedeelte niet gebruiken om een tijdelijke lijfrente in het jaar waarin u 65 wordt aan te
kopen. Voor dit gedeelte geldt het jaar van uw actuele AOW leeftijd. U mag natuurlijk ook het hele saldo
gebruiken voor een tijdelijke uitkering volgens de nieuw fiscale regels.

Wordt u in 2014 al 65 jaar en wilt u vanaf uw 65e gebruik maken van een tijdelijke uitkering?
 
Zorg er dan voor dat uw storting uiterlijk 31 december 2013 op uw rekening staat.
Let op: bij al uw stortingen gaan wij ervan uit dat er sprake is van fiscale aftrek.
 
AdFizBijmans Assurantiën is aangesloten bij Adfiz:de branchevereniging
van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland
© 2012 | disclaimer